Stylish Name List For Facebook. आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से FB Stylish Name के बारे में बताने वाले हैं जैसा की आप सभी लोग जानते हैं की आज लगभग सभी लोग facebook का इस्तमाल करते हैं व आपने कई लोगो की  id देखी होगी जिसमे कई तरह के stylish नाम होते हैं तो वो कैसे लिखते हैं इसी के बारे में आज के इस आर्टिकल में हम आपको बतायेगे.

Facebook Stylish Name

आज हर कोई व्यक्ति Facebook का इस्तेमाल करता हैं व सभी लोग चाहते हैं की वो styles name से अपने मित्रों को fb पर impressed करे तो आज का हमारा  ये आर्टिकल इसी के बारे मे हैं आज हम आपको fb stylish name for girls  और fb stylish name for boy के बारे जानकारी बताने वाले हैं इसमें हम आपको fb stylish name 2019 के बारे में बतायेगे जिससे की आप unique name for facebook profile पर रख सकते है.

अगर आप‌ Facebook चलाते हैं तो आपने देखा होगा की कई बार हमे stylish name on Facebook वाली I’d दिखती हैं वे लोग अपनी fb I’d. में styles name रखते हैं जिसके कारण उनकी fb I’d अन्य लोगो की तुलना मे अलग दिखती हैं आज हम आपको इसी के बारे मे जानकारी देने वाले हैं जिसकी मदद से आप भी अपनी I’d में  Facebook Stylish Name लगा कर अपने दोस्तों को impressed कर सकते हैं.

ये भी पढ़े – Facebook Verification Kaise Kare & Top 3 Working Tricks

Facebook Stylish Name Generator

हम आपको इस आर्टिकल में boys और girl दोनों के facebook stylish नाम के बारे में बता रहे हैं जिससे की लड़के व लडकिया दोंनो ही अपने फेसबुक पर एक बेहतरीन प्रोफाइल नाम रख सकते हैं जिससे की हर व्यक्ति इसको देख कर impress हो जाए.

पहले हम लड़को के stylish नाम के बारे में बता रहे हैं उसके बाद हम आपको लड़कियों के stylish नाम के बारे में बतायेगे जिससे की आपको समझने में आसानी हो की कौनसा नाम लड़को का हैं व कौनसा नाम लड़कियों का है.

ये भी पढ़े – Facebook Friend Request को एक साथ Accept & Reject कैसे करते है

Stylish Names For Boy

पहले हम आपको लड़को के stylish नाम के बारे में बता रहे हैं ये सभी नाम जो निचे हम बता रहे हैं वो लड़को की आईडी के लिए हैं लड़किया अपनी आईडी पर इस नाम का इस्तमाल ना करे.

 • HąŤţēr’xx Mâķê’Mə FămÔû’xx
 • Ĭ-Wặnťễđ Tõ-Sťǻy Ąway’BÜt-Ḿy Hễǻrt’Stop
 • Квнї’ѕоғт Квнї’яцԁє Кїггєя-мєяѧ’ Ѧттїтцԁє
 • Гоок’іито Моі’єчєҳ’и-ѕѧч Ем’А Чоцяҳ
 • Ѕшєєт Ќѧміиѧ
 • Nʌlʌyʌk lʌðkʌ
 • Êvîl Âttïtùðe
 • Ӄіѕі-кє’ђѧтђ Йѧ-ѧѧүєҩѧ’үє Іѧԁкѧ
 • Təɽa Dəəwāŋa
 • Yʌʌr Tərʌ-Supərstʌr Dəsıı KʌlʌKʌʌr
 • Ŋaam-Bata’Diya Toh-Pechaan Buʀa’maaŋ-Jayegıı
 • My Nãmë Ís ÊnøuGh
 • Чєшг Мцммѧ’ѕ Вѳіі Ғгіієиԁ
 • Kämjør’Ðilwale Ýaha’sê-ðafa Hø’jaye
 • Вавч-чеш-аяє Мч Сосаіиє-єбістіой
 • Cħąlo’cħoro-yąąr Moħąbąţ Jħųţ’ħąi
 • Gıırl’x-doŋt Be Jelııoux’ıım-smaŗt ßoıı
 • Ҷѳџ-диԁ Мє-мѧқєѕ-д-ҏєяғэст Міѕѕ-мѧтсђ
 • I’amŊot-Iŋseŋsıtıve I’Just Doŋ’ţ-Care
 • Ієм-иотніи Шітноцт-мч-гоѵє
 • ızzʌT-kaʀo’Humaʀı Waʀna’ßaheŋchod DeŋgeTumhaʀı
 • Izzat-Karo’Hamari Warŋa Ma Chod-deŋge’Tumhari
 • Brıŋg Me-Bʌck
 • Hærtlêss ßôý
 • Tʜɘ Dʌʀĸ Hʋŋtɘʀ
 • Tʜɘ ɱʌstɘʀ Mʌʆɩʌ
 • Bɽaŋded Dɘvɪl
 • Dʌɗ Oʆ Dɘvɩɭ
 • Ɗɘvɩɭ Ɩŋsɩɗɘ
 • ジ气覀覀气亠亠
 • Ek Vıllʌıŋ
 • Tʀʋɘ Lovɘ
 • Aɭoŋɘ ɭovɘʀ
 • Тђє Ғїԍђтєя
 • Kɩŋʛ Oʆ ĸɩŋʛs
 • Nʌlʌyʌk Lʌðkʌ
 • Bɽʌŋdəd Kʌməəŋʌ
 • Sʌʀ Pʜɩʀʌ Pʌtʜʌŋ
 • Рэяғэст Ѕмөкэя
 • Oƴɘ Jʌŋʋ
 • ᕼEᗩᖇTᒪEᔕᔕ ᗷOY
 • Bêtâ-issây Kêhtê’Hʌı-Hîp Høp-Hîp’hôp
 • ⓖⓐⓜⓘⓝⓖ ⓖⓔⓔⓚ
 • тђє ғїԍђтєя
 • ⓢʌʀ ⓟʜɩʀʌ ⓟʌⓣʜʌŋ
 • тђє ғїԍђтєя
 • Hɘɭɭ’ɓoƴ
 • Aɭoŋɘ ɭovɘʀ
 • ⓑɩʛʀʌ ⓢʜɘʜʑʌɗʌ
 • Bɩʛʀʌ Sʜɘʜʑʌɗʌ
 • Ŋʌdʌŋ Pʌʀɩŋdʌ
 • Cʜocoɭʌtƴ Ɓoƴ
 • Ғдмоцѕ Вѧснд
 • Iŋterŋatııoŋal ßlaçklııstəd
 • Pʌʛʌɭ-Hʋ Mʌıı Pʌʛʌl-Bŋʌ Dʋŋʛʌ
 • Jııgɽa’Haıı Tııgeɽ Dıımaag Se’Hypeɽ
 • Mʋjhə’Wo-Lɵg Pʌsand’Haıı-Jo Mʋjhe’Pʌsand-Nahıı Kartə
 • Exçušǯ’Mǯ-GirLsNø’Auţøgrãph-płz
 • ⓞƴɘ ⓙʌŋʋ
 • ⓛⓞⓥⓔⓡ
 • рэяғэст ѕмөкэя
 • ⓑɽʌŋⓓəⓓ ⓚʌⓜəəŋʌ
 • Šııləŋt’hoja-Warna Maıın’Wĭlənt-HöĴauŋgá
 • Tëra Dïwãñã
 • Soʋɭ ʜʌcĸɘʀ
 • Pʀɩŋcɘs’oʆ Hɘɭɭ
 • Pʀiŋce-oʆ Fʌceɓook
 • Oʆʆiciʌl Cʀɩɱiŋʌl
 • Meıı’wahı-Hu JIse-Dekhkar’terıı Girlfriend-smııle’Detıı Haıı
 • Kısı-k Ħatħ’Na Áayë Yêħ-łádká
 • Kısı-k Ħatħ’Na Áygi Yêħ-łádkii
 • Sʋpʌʀɩ ĸɩɭɭeʀ
 • Main tera’Boŷfrîeñd Tu meri’Gîŗĺfrîeñd
 • Høtshøt Kãmïñá Ļøvër
 • Maııŋ-ııshQ’uska Wo AashııQuıı Haıı-Merıı
 • LʌFʜʌŋgʌ Cʜokʀʌ
 • Tɘʀɱiŋʌtor
 • ßaɗsʜàʜ
 • ʛʜost Ʀiɗɘʀ
 • Đʌŋʛɘɽởʋs-đɽʌmʌ Qʋɘɘɳ
 • Dʌŋgeroʋs Khılʌdı
 • Jıtŋı-Girls’Teʀı FʀeiŋdLıst- Me’Haıŋ ŮsSy-Ziaɖa’Meʀı BʟöckLıst-Me’Haıŋ

ये सभी लड़को के नाम हैं आप इन में से किसी भी नाम को select कर के उसको copy कर ले उसके बाद आप उसको अपनी profile में past कर दे बादमे आप profile को save कर ले उसके बाद आपकी आईडी पर ये नाम दिखाई देगा और आपकी आईडी  दूसरे लोगो से अलग दिखाई देगी.

ये भी पढ़े – Facebook क्या हैं व फेसबुक का सही तरीके से उपयोग कैसे करे

Stylish Names For Girl 

अब हम आपको लड़कियों के stylish नाम के बारे में बताने वाले हैं अगर आप लड़की   हैं तो आप इनमे से कोई भी अच्छा सा नाम अपनी फेसबुक पर रख सकती है.

 • ᗷᗩKK ᗷᗩKK ᑫᑌəəᑎ
 • ᑕᕼᑌłᗷᑌłıı ᑕᕼøᖇıı
 • TəəKᕼıı ᗰııᖇᑕᕼı
 • δəsıı lυκ gıırł chυł
 • τəəκhıı mıırchı
 • ∂ιℓσи кι яαиι
 • βακκ βακκ ςυəəπ
 • βυłıı chørıı
 • иαиι ραяι
 • CʜocʞʟʌTy Gııʀʟ
 • Pasʌnd-aya’to Dıl-ɱə’waɽŋa Dəɱagh-ɱəbi’ŋI
 • Єк-йџмвєя-қд-тндякіі Вєѕђядм-Кдміид
 • GıŗlfrieŋdTo’kamıŋy Bhi-bŋaty Haıŋ-bacha’hu Bachı’hı-fsauŋGa
 • Маіи-јав’идѕнє-мє Ђотд-нци-Тавђі’то Ђоѕђ-мє-ђота’ђци
 • Tu’Merıı-Sıızuĸa Maıŋ’Tera-Ŋobıta
 • Ξυηκηοωηξ βογ
 • Кіѕікє-ђатн’ӣа-Даієԍа Үє Ѓабка
 • Chatpatıı Kudıı
 • Dıl ChuranəwalıHu Bs Təri MaiDıllıwalı
 • Zaalıım Gıırl
 • Luv’Yuh Babııə
 • Həartləss Gıırl
 • Ladkı BəautıPhul
 • Naughty Kudı
 • Nıŋty-ŋıŋe Perseŋt Zʌʌlɪɪɱ LʌʀKʌ
 • Тєяі-әіяґғяієиб-мєяі’ғди Ѕтор-ђєя’іғ Уєщ-сди’
 • I’m-coǿol I’m-høt I’m-ęverythıŋg You’rę-ŋøt
 • Soɽɽy’gııɽlx Iıı-eɱ’buʑy
 • Ŋaam-Bata’dya Toh-Pechaaŋ Buʀa Maaŋ-Jayegıı
 • Mŗ Romantic
 • Ԁопт’вэ’јєгоцѕэї’эм Сџтэ’їтѕ Пот’му’ғоцгт
 • Chułbułıı Chørıı
 • Bakk Bakk Quəən
 • Təəkhıı Mıırchı
 • Cup’Cakə
 • Pərsonııfıəd Hotılıcıou’x
 • Myx’tərııøux Gıırl
 • Pərsonıfııed Fəəlııng’x Dəstroyər
 • Dåzżliņğ Mųņďą
 • ヅ ヅヅ ヅ
 • Tu-mere’BaBy Doll-mai’tera Teddy-Bear
 • Çhócklåtÿ Bõÿ
 • Mƛîƞ-rāậj Dīlǿǿƞ’pḗ Kārtā-ħǖ
 • Whèn Yóü-Sèe Mè-Säy MashâAllah
 • MeriiEk’khaasiyat-remain maarta’Kamhu-AurGhaseetta Zayada’Hu
 • Ek’ßãr-Đȝķh Lēĝĭ’nã-tø Pãĝãł Ħø’jãyē-gĭ
 • IŊterŋatııoŋal ǷwįȠçǯzx
 • Ƨtylo ßabııe
 • MøM’s Ðãŵl ǷắǷắ’ś PŵíÑcěx
 • Çûtê ßâçhî
 • ÏŋȠoceṉṭ Priŋčęǯǯ
 • Špicÿ Girł
 • Dʌŋgəʀou’x Quəəŋ
 • ßàbå ķî pŕîņćèx
 • ßãbÿ Ðøll
 • Ԁойт’Ѕђош Мз’ця Дттітцфзԑ
 • Iı’em Yewr Áddıctııoŋ
 • ʆʌcɘɓooĸ ĸı Stƴɭɩsʜ ɭʌdĸı
 • Ηεαπτ βπεακεπ
 • ďäďÿ ṗŕïńċệṩ
 • ♥p♥r♥i♥n♥c♥e♥s
 • βÃβЎ ĎỖĹĹ
 • ⓓⓞⓛⓛ
 • e̲̅][̲̅m̲̅]-[̲̅s̲̅][̲̅o̲̅]’[̲̅l̲̅][̲̅o̲̅]ŋə[̲̅l̲̅][̲̅y̲̅] [̲̅b̲̅]ʀ[̲̅o̲̅][̲̅k̲̅]əŋ’[̲̅a̲̅]ŋ[̲̅g̲̅]ə[̲̅l̲̅]
 • ħəάŕţĻəşş ģııŕĻ
 • nαughtч kudı
 • єм-ѕσ’ℓσŋəℓу вʀσкəŋ’αŋgəℓ
 • ᒪᗩᗪKı ᗷəᗩᑌटıᑭᕼᑌ

ये सभी नाम लड़कियों के हैं लड़किया इनमे से कोई भी नाम चुन कर उसको COPY कर के उसे अपने FACEBOOK profile में लगा सकती हैं इससे आपकी आईडी दूसरे लोगो से बिलकुल ही अलग दिखाई देगी और सभी लोग आपकी आईडी को देख कर आपके दीवाने से हो जायेगे.

ये भी पढ़े – ALL Facebook Friends एक साथ Unfriend कैसे करे

Stylish Name For Facebook.

अब हम आपको  जो नाम बता रहे हैं उसमे महिलाओ व पुरुषो दोनों के नाम हैं इनमे से आप कोई भी एक बेहतरीन नाम चुन कर अपनी आईडी पर लगा सकते है.

 • έķ νίĻĻάίή
 • †εrα ßααp hu šααレα
 • тнє ∂αяк нυитєя
 • вяαи∂є∂ ∂єνιℓ
 • εк vιℓℓαιη
 • ∂α∂ σғ ∂αvιℓ
 • кαмιηε ℓση∂ε
 • тεяι внαвнι нαι
 • ђคгค๓кђ๏г
 • ηαℓαүαк ℓα∂кα
 • вяαη∂ε∂ кαмιηα
 • sαя ρнιяα ραтнαη
 • jιтnι gιrl тerι ғrιendlιѕт мe нaι υѕѕe jyada мerι вlacĸlιѕт мe нaι
 • нσтsнσт кαмιηα ℓσvεя
 • 3 ι∂ισтs
 • ℓιғε αη∂ мυsιc
 • МE ŤEŔÁ ßŐYŦŔĨEŃĎ ŤÚ МEŔĨ ĞĨŔĹŦŔĨEŃĎ
 • süpärï kïllër
 • σffícíαl kαmínα
 • sσul hαckєr
 • tєrα díwαnα
 • вadѕнaн
 • tërmïnätör
 • ghσst rídєr
 • тяυє ℓσνє
 • Ƙɑʍíղօ Ƙɑ ɑժժɑ
 • íjjαt kαrσ hαmαrí wαrnα вαhєnchσd dєngє tumhαrí
 • dängëröüs drämä qüëën
 • dαngєrσus вσчs
 • ¢нαиgυ мαиgυѕyeh
 • ғαвυℓσυs ғяιεη∂s
 • ηαмε втα ∂ιүα тσ ραнcнαη вσσяα мαη נαүεgι
 • ρяιηcε σғ нεℓℓ
 • Dɘɘwʌŋʌ Mʌstʌŋʌ
 • Tëra Dïwãñã
 • кιsι кε кααм ηα ααүεgα үεн ℓα∂кα
 • Exçušǯ’Mǯ-GirLsNø’Auţøgrãph-płz
 • ʍµjh€ ώ๏ ℓ๏ǥ ρą$ąɲď hąɨ j๏ ʍµjh€ ρą$ąɲď ɲhɨ Ќąяţą
 • ράģάĻ ħù мέ ράģάĻ вήά ȡùήģά
 • αℓσηε ℓσvεя
 • кιηg σғ кιηg
 • GıŗlfrieŋdTo’kamıŋy Bhi-bŋaty Haıŋ-bacha’hu Bachı’hı-fsauŋGa
 • Маіи-јав’идѕнє-мє Ђотд-нци- Тавђі’то Ђоѕђ-мє-ђота’ђци
 • Tu’Merıı-Sıızuĸa Maıŋ’Tera-Ŋobıta
 • ΞυηκηοωηΞ βογ
 • Кіѕікє-ђатн’ӣа- Даієԍа Үє Ѓабка
 • Nıŋty-ŋıŋe Perseŋt Zʌʌlɪɪɱ LʌʀKʌ
 • Тєяі-әіяґғяієиб-мєяі’Ғди
 • Ѕтор-ђєя’іғ Уєщ-сди’I’m-coǾol I’m-høt I’m-ęverythıŋg You’rę-ŋøt
 • Soɽɽy’gııɽlx Iıı-eɱ’buʑy
 • σүү נααηυ
 • ραgαℓ ι ℓσvε үσυ.
 • ρүαя тυηε күα кιүα
 • мαsтι мαzα
 • fαмσυѕ вяαи∂
 • cσσl вσчs
 • wє αrє hulks
 • hαckєrѕ
 • ƘíϲƘ ɑՏՏ ҍօվՏ
 • rσckíng ѕtαrѕ
 • whєn ís thє pαrtч
 • nön stöp ćhät
 • ĎĮĹ ĎĤÃĎЌÃŇẸ ĎỖ
 • CΉӨCӨLΛTΥ BӨΥS
 • íntєrnαtíσnαl вlαcklístєd
 • ѕιlenт нoja warna мe wιlenт нo jaυnga
 • Nʌlʌyʌk Lʌðkʌ
 • Gɪɪʀl’x-Iʌɱ Yəʋʀ Nəxt BóyfʀiəŋdMƛîȠ-rāậj DīlǿǿȠ’pḗ Kārtā-ħǖ
 • Add’Krle Mujhe’Kasam Se’Peyar Hojayega’Tujhe
 • Tu’merı-ßaßy Doll’meı-Tera Teddy-ßear
 • Hąr’sţơry-ką Eŋđ Mųjhsê’hĭ Ħoţą-hąĭ
 • MēɽA-Ðɪɭ Tʋmhaɽe ɭɪye’hɪ ÐħaɗktA-Ħaɪ
 • Yơử’Kŋow-mȜh I’m’ửŋīiquȜ Kʌmīiŋʌ
 • drιnĸ dυdeѕ
 • gαngs σf whαtsαppur
 • ղօղ ѵҽց ƒɾíҽղժՏ
 • ßhαïα յï šmïレε
 • cнaттer вoх
 • тнε мαsтεя мιη∂
 • ∂εvιℓ ιηsι∂ε
 • ρმცმl hõ ცყმ κყმ

Facebook Profile Name Change कैसे करे.

आपको फेसबुक के लिए बेहतरीन नाम तो मिल जाते हैं पर जब तक आप इनको अपनी facebook में save नहीं करते तब तक ये आपकी आईडी में दिखाई नहीं  देते इसलिए आपको इन् नाम को अपनी प्रोफाइल में लगाना भी बहुत जरुरी है.

बहुत से लोगो को पता नहीं होता की वो अपना प्रोफाइल नाम कैसे बदल सकते हैं व अपनी आईडी में stylish name कैसे रख सकते हैं तो हम आपको फेसबुक का प्रोफाइल नाम बदलने के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिससे की आप बहुत आसानी से  अपनी फेसबुक profile का नाम बदलकर वहा पर स्टाइलिश नाम रख पाएंगे.

ये भी पढ़े – Facebook से पैसे कैसे कमाये ? How to Add Money in Facebook हिन्दी में

1 Login Account

सबसे पहले आपको अपनी फेसबुक आईडी में login कर लेना हैं आपको वो आईडी लॉगिन करनी हैं जिसमे आप नाम बदलना चाहते है.

2 Setting

अब आपको scroll down करके निचे आ जाना हैं वहा आपको एक setting का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उसके ऊपर click कर देना है.

3 Profile Setting

अब आपको Profile Setting का एक option मिलेगा जो की सबसे ऊपर दिखाई देगा आपको उसके ऊपर click कर देना है.

4 Profile Name Change

अब आपको वहा पर नाम change करने का एक option मिलेगा उसमे आपको click कर देना है.

5 Enter Name

अब आपको नाम डालने के लिए कहा जाएगा उसमे आपको अपना नाम डाल देना है.

 • First Name
 • Middle Name
 • Last Name

यहाँ पर आप जो भी नया नाम डालना चाहो वो डाल सकते है.

6 Enter Password

अब आपको Password  डालने  के लिए कहा जाएगा उसमे आपको अपना facebook Password  enter कर लेना है.

7 Save Setting

यह सब होने के बाद आपको save setting पर click कर के facebook setting को save कर लेना है.

अब आप अपने browser को refresh कर के अपना नाम check कर ले आपके फेसबुक का नाम सफलतापूरक बदल चुका होगा व वहा पर आपको नया stylish नाम दिखाई देगा इस प्रकार से आप बहुत आसानी से अपनी फेसबुक का नाम बदल सकते है.

ये भी पढ़े – Facebook Auto Like Kaise Kare & Download Facebook Auto Liker

[su_box title=”Calculation “]इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको Facebook Stylish Name List Boys & Girls के बारे में बताया हैं जिससे की आप अपनी facebook पर बेहतरीन नाम रख कर सभी को impress कर सको हमे उम्मीद हैं आपको हमारी बतायी गयी जानकारी पसंद आयी होगी अगर आप इससे सम्बंधित कोई सवाल पूछना चाहो तो आप हमे comment कर सकते हैं व जानकारी अच्छी लगे तो इसको अपने मित्रो के साथ शेयर भी जरूर करे [/su_box]

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें